V příjemné pracovní a tvořivé atmosféře moderními metodami smysluplně vzdělávat, rozvíjet osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximálně možnou úroveň. Smysluplné vzdělávání a rozvíjení osobnosti všech žáků je založeno na třech pilířích.

Pilíř I

SMYSLUPLNÝ OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ OSOBNOSTI

Pilíř II

SMYSLUPLNÉ ČINNOSTI V DOBĚ VYUČOVÁNÍ A VE VOLNÉM ČASE

Pilíř III

SMYSLUPLNÉ
VZTAHY

Aktuality

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ od září 2017

23.5.2017

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání...

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

2.5.2017

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a...

ZÁPIS DO MŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ A PERNEROVA PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

10.3.2017

Úhrada za družinu (duben - červen)

6.4.2017

Prosíme rodiče o uhrazení poplatku za ŠD na další  období (duben - červen) ve výši 750,- Kč do 20. 4. 2017 na účet školy 34237081/0100. Děkujeme.

Deskohraní

24.2.2017

Spolek Rodiče Smysluplné školy a Tomovy hry vás zve na zábavné odpoledne   SMYSLUPLNÉ DESKOHRANÍ 2  aneb Kdo si hraje, nezlobí. Datum: 3. 3. 2017 Čas: 14:00 - 15:00 školní klub 15:00 -...

Kalendář akcí

Sobota 27.5.2017

Škola v přírodě na kole

00:00 - 00:00 (2. B, Web, Základní škola)
Neděle 28.5.2017

Škola v přírodě na kole

00:00 - 00:00 (2. B, Web, Základní škola)
Pondělí 29.5.2017

Škola v přírodě na kole

00:00 - 00:00 (2. B, Web, Základní škola)

Dopravní hřiště

08:00 - 11:00 (4. B, Web, Základní škola)

Dopravní hřiště

10:00 - 12:35 (4. A, Web, Základní škola)

Spaní ve škole

18:00 - 07:40 (5. B, Web, Základní škola)
Úterý 30.5.2017

Škola v přírodě na kole

00:00 - 00:00 (2. B, Web, Základní škola)

Spaní ve škole

18:00 - 07:40 (5. B, Web, Základní škola)

Spaní ve škole

18:00 - 07:40 (1. A, Web, Základní škola)
Středa 31.5.2017

Škola v přírodě na kole

00:00 - 00:00 (2. B, Web, Základní škola)

Spaní ve škole

18:00 - 07:40 (1. A, Web, Základní škola)

Botanická zahrada na Slupi

08:00 - 12:00 (7. A, Web, Základní škola)

Dopravní hřiště

08:00 - 11:00 (5. B, Web, Základní škola)

Učení s rodiči

08:00 - 10:00 (1. C, Web, Základní škola)

Karlův most, Staroměstské náměstí

08:00 - 11:40 (1. A, Web, Základní škola)

Petřín

09:00 - 12:30 (1. D, Web, Základní škola)
Čtvrtek 1.6.2017

Škola v přírodě na kole

00:00 - 00:00 (2. B, Web, Základní škola)

Oslava MDD

09:00 - 12:00 (0. A, Web, Základní škola)

Oslava MDD - Aquacentrum Šutka + spaní ve škole

14:00 - 07:40 (4. A, Web, Základní škola)
Pátek 2.6.2017

Škola v přírodě na kole

00:00 - 00:00 (2. B, Web, Základní škola)

Oslava MDD - Aquacentrum Šutka + spaní ve škole

14:00 - 07:40 (4. A, Web, Základní škola)
Všechny akce >