Aktuality

Stanovení úplaty za mateřskou školu na školní rok 2017/2018.

16.6.2017

V příloze naleznete rozhodnutí ředitele školy o stanovení úplaty za mateřskou školu na školní rok 2017/2018.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ od září 2017

23.5.2017

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání...

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ Lyčkovo náměstí a MŠ Pernerova

10.3.2017

ZÁPIS DO MŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ A PERNEROVA PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

10.3.2017

Organizace zápisu k základnímu vzdělávání na ZŠ Lyčkovo náměstí pro školní rok 2017/2018

2.1.2017

Organizace zápisu k základnímu vzdělávání na ZŠ Lyčkovo náměstí pro školní rok 2017/2018 Pondělí 9. ledna 2017 od 18.00 - Setkání rodičů předškoláků s vedením školy (půda školy) - seznámení s organizací zápisu a s pravidly přijímání dětí do 1. tříd a...

PF 2017 Smysluplná škola

21.12.2016

V neklidné době přejeme všem klidné svátky a klidný nový rok 2017.  

Oznámení o přerušení provozu MŠ v prosince

19.10.2016

Ve dnech 27. - 30. prosince 2016 bude v mateřských školách přerušen provoz. Provoz bude obnoven v pondělí 2. ledna 2017.  

Škola děkuje za květiny

6.10.2016

Milí rodiče, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za květiny pro školu. Od vyhlášení akce „Škola prosí o květinu“ jste škole dodali cca 230 kusů krásných květin různě velkých a různých...

Základní informace pro rodiče

31.8.2016

Stanovení výše úplaty za MŠ pro školní rok 2016/2017

20.6.2016

Výše úplaty za MŠ se na nový školní rok stanovuje ve výši 900,-Kč na měsíc.

Zpráva ze školy v přírodě

5.6.2016

Děti z MŠ, 3.B, 5.A a 5.B dorazily na školu v přírodě v pořádku.

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

2.6.2016

Schůzka rodičů dětí budoucích přípravných tříd

2.6.2016

Srdečně zveme rodiče dětí budoucích přípravných třídy na první setkání, které se uskuteční v úterý 7.6.2016 od 17.00 v domečku školní družiny (vchod z ulice Sovova). 

Náměstí plné čarodějnic

25.4.2016

Tradičně v konci dubna vás srdečně zveme na Náměstí plné čarodějnic, které se na Lyčkovo náměstí slétnou ve čtvrtek 28. dubna v 17.00. Těšíme se na ně! 

Letní provoz v MŠ MČ Praha 8 ve školním roce 2015-2016

15.4.2016

Zápis do přípravné třídy a do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017 - objednání termínu

10.1.2016

Zápis do 1. ročníku a přípravného ročníku pro školní rok 2016/2017 proběhne v  úterý 9. února, ve středu 10. února a ve čtvrtek 11. února 2016 vždy od 14.00 do 18.00. Jelikož kapacita školy je přeplněna, budeme schopni přijmout do přípravných tříd a do 1. ročníků...

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2016/2017

10.1.2016

Pro příští školní rok 2016/2017 zapisujeme k předškolnímu vzdělávání děti pouze do MŠ v budově Pernerova 29! Od nového školního roku budou v MŠ Lyčkovo náměstí pouze dvě třídy. 

PF 2016

28.12.2015

Přejeme do nového roku smysluplné dny bez jakýchkoliv komplikací.

Otevření MŠ Pernerova

28.12.2015

Mateřská škola v budově Pernerova 29 je zkolaudována a nic nebrání jejímu otevření. 4. ledna se těšíme na všechny přijaté děti! Vchod do školky je z ulice Kollárova.

Na spádové děti bude ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí připravena

11.12.2015

V pátek 11. prosince 2015 proběhlo na radnici městské části avizované pracovní jednání na téma kapacita ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí. Byla přijata krátkodobá opatření k přijetí všech spádových dětí do této základní školy.  Očekává se zájem občanů o zhruba 4 třídy...

Kalendář akcí

Čtvrtek 24.8.2017
Pátek 25.8.2017
Sobota 26.8.2017
Neděle 27.8.2017
Pondělí 28.8.2017
Úterý 29.8.2017
Středa 30.8.2017
Všechny akce >