Bezpečná cesta do školy

Projektu Bezpečná cesta do školy se naše škola účastní ve spolupráci s organizací Pražské matky v roce 2018. V rámci projektu mapujeme každodenní cesty dětí, identifikujeme nebezpečná nebo problematická místa a postupně usilovujeme o zvýšení bezpečnosti v okolí školy. Chceme také zvyšovat povědomí dětí o udržitelném dopravním chování a podpořit šetrné dopravování žáků do školy – pěšky, na koloběžkách, na kolech apod.

Děti vyplňují žákovský dotazník a zakreslují svou cestu do mapy, protože jejich pohled na dopravování do školy je pro projekt nejdůležitější. Prosíme také vás o vyplnění dotazníku pro rodiče.

Odkaz na elektronický dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření budou předloženy dopravnímu projektantovi. Ten v dopravní studii navrhne možnosti řešení problematických míst v okolí školy a studie bude poté předložena zástupcům městské části a Magistrátu hl. m. Prahy s cílem realizovat navrhovaná opatření. Díky programu Bezpečné cesty do školy se dosud podařilo zlepšit dopravní situaci v okolí téměř 40 pražských škol a realizovat cca 80 opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí nebo zlepšení kvality veřejného prostoru.

V rámci projektu proběhne také několik doprovodných aktivit, které přispějí k podpoře zdravého životního stylu dětí a bezpečného a zdravého dopravování. Jednou z nich je pěší den organizovaný v rámci kampaně Pěšky do školy. Budeme rádi, když se ho s dětmi zúčastníte i vy.

Zajištění bezpečí a ochrana dětí před dopravními nehodami je naší prioritou. Zdraví a životy dětí však ohrožuje také znečištěné ovzduší, za které v Praze může především automobilová doprava. Zatímco v roce 2017 zahynulo v Praze na následky dopravních nehod 17 chodců, počet předčasných úmrtí následkem znečištěného ovzduší se odhaduje na 500 osob ročně. Před smogem a škodlivými prachovými částicemi nejsou děti chráněné ani za zavřenými okny školy, uvnitř v autě je dokonce kvalita vzduchu devětkrát až dvanáctkrát horší než venku na ulici.

Odkaz na elektronický dotazník pro děti
                                                                                 

Více o programu Bezpečné cesty do školy naleznete na www.prazskematky.cz.

Přiložené soubory:

Kalendář akcí

Úterý 26.3.2019

Staroměstská radnice a Orloj

08:45 - 11:50 (3. A)
Komentovaná prohlídka Staroměstské radnice a Orloje. Cena 70,- Kč. Odchod v 8:45 ze školy, návrat na poslední vyučovací hodinu. S sebou batůžek, PK, penál, svačinu, pití, AJ - paní učitelky Marušky.  https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/3129/staromestsky-orloj
Středa 27.3.2019
Čtvrtek 28.3.2019
Pátek 29.3.2019

Noc s Andersenem - knihovna Žižkov

17:00 - 09:00 (3. A)
Již po druhé přespíme v knihovně na Žižkově v rámci celorepublikové Noci s Andersenem. Čeká nás spousta překvapení a hlavně noc mezi příběhy.  http://www.nocsandersenem.cz/novinky/19-noc-s-andersenem-probehne-29-brezna-2019.html
Sobota 30.3.2019

Noc s Andersenem - knihovna Žižkov

17:00 - 09:00 (3. A)
Již po druhé přespíme v knihovně na Žižkově v rámci celorepublikové Noci s Andersenem. Čeká nás spousta překvapení a hlavně noc mezi příběhy.  http://www.nocsandersenem.cz/novinky/19-noc-s-andersenem-probehne-29-brezna-2019.html
Neděle 31.3.2019

Škola v přírodě s výukou plavání - Pension Uko

08:00 - 12:00 (3. B)
Pondělí 1.4.2019

Škola v přírodě s výukou plavání - Pension Uko

08:00 - 12:00 (3. B)

Rusalka

08:00 - 12:30 (3. D)
- program v Muzeu Antonína Dvořáka

keramická dílna

10:30 - 12:35 (4. D)
Všechny akce >