Vzdělávací obsah harmonie

1. - 3. období - vlastnosti tónů

Cíle dle náročnosti:

HarA1

Vyjmenuješ vlastnosti tónů?

HarA2

Poznáš poslechem, v jakých vlastnostech se tóny liší?

 

4. - 5. ročník - základní tóny

Cíle dle náročnosti:

HarB1

Vyjmenuješ základní řadu tónů?

HarB2

Zapíšeš výšku základních tóny do notové osnovy?

HarB3

Zahraješ ze zápisu výšky not na notové osnově melodii složenou ze základních tónů?

HarB4

Zahraješ známou melodii podle paměti či z poslechu a napíšeš výšku jednotlivých tónů do notové osnovy, pokud ti zadám první tón?

 

6. - 7. ročník - půltóny

Cíle dle náročnosti:

HarC1

Přečteš a napíšeš zvýšené a snížené půltóny základních tónů?

HarC2

Zapíšeš výšku půltóny do notové osnovy?

HarC3

Zahraješ ze zápisu výšky tónů melodii složenou ze základních tónů i z půltónů?

HarC4

Podle paměti či z poslechu zahraješ známou melodii od prvního daného tónu a zapíšeš výšku tónů do notové osnovy?

HarC5

Zapíšeš a zahraješ melodii (výšku tónů) tak, aby začínala od jiného tónu, ale melodie byla stále stejná?

HarC6

Vyjmenuješ tóny chromatické stupnice nahoru i dolů?

HarC7

Zapíšeš a zahraješ melodii s výškou i délkou tónů?

 

8. - 9. ročník - souzvuk tónů

Kalendář akcí

Čtvrtek 2.7.2020
Pátek 3.7.2020
Sobota 4.7.2020
Neděle 5.7.2020
Pondělí 6.7.2020
Úterý 7.7.2020
Středa 8.7.2020
Všechny akce >