Třída - 5. D

Informace k závěru roku

Milí rodiče a žáci,
mám pro vás k posledním dnům mnoho informací. 
 
1) HODNOCENÍ do 23. 6.
Všechny děti, co byly ve škole, obdržely dnes vysvědčení (List B), které je potřeba vyplnit. Jedná se o sebehodnocení za dobu od 11. 3. do 25. 5. (pro některé do 26. 6.). Prosím o dodržení následujícího:
  • Děti odpovídají na otázky celou větou.
  • Děti píší čitelně.
  • Doporučuji si nejprve o hodnocení promluvit, vyzkoušet si odpovědi na papír vedle. Následně přepsat na vysvědčení.
  • PROSÍM,NEPSAT GUMOVACÍM PEREM.
  • vrátit do 23. 6., abych stihla napsat zpětnou vazbu. Vysvědčení musí poté podepsat pan ředitel a já.
Ti, kteří nechodí momentálně do školy, si mohou vyzvedávat od 7:40 do 17:00 připravené vysvědčení v deskách na recepci školy. V tuto chvíli je vysvědčení již připravené. 
 
2) KLÍČE OD SKŘÍNĚK + UČEBNICE do 25. 6.
Prosím o odevzdání učebnic a klíčů od skříněk( Jen ty, co vlastní škola). Učebnice a klíče prosím odevzdávat přímo mně, nenechávat na recepci. Časově je možné každý všední den od 12:00 - 13:00, 13:30 - 14:00. V jiné časy mi prosím jen dejte vědět předem a já tu na vás počkám.
Ti, co chodí do školy odevzdávají učebnice v pátek 19. 6., klíčky ve středu 24. 6. .
 
3) POSLEDNÍ TÝDEN
Prosím o vyplnění/napsání lístečku o možnosti pohybu mimo školu (viz příloha)
 
22. 6. pondělí  8:20 - 12:00 
 
23. 6. úterý 8:20 - 12:00
Od 16:30 setkání v Přístavu. Budeme se zde i fotit (Děkuji paní Kryšpínové). Oblečení prosím volte s ohledem na venkovní pobyt 

Přiložené soubory: