Třída - 2. C

Týdenní plán 4. 11. - 8. 11. 2019

Týdenní plán 4. 11. - 8. 11. 

Služba: Matěj, Lola

 

ČJ - Mluvíme ve větách. Druhy vět. Pořádek ve větách. 

        Růžová UČ str. 25 - 27. PS str.18 - 21. Pracovní listy.

PSANÍ - Opis, přepis, diktát. Správné tvary písmen. 

              Pořádek ve větách. 

              Písanka str. 15 - 18. 

ČTENÍ - Společné čtení - Děti z Bullerbynu.

              Čtení s porozuměním - otázky k textu.

           Čtení doma alespoň 10 minut denně.

M - Sčítání a odčítání dvojmístných čísel.

      Pamětné počítání. Slovní úlohy.

       M str. 20 - 22. HP str. 14, 15. Pracovní listy.

PRV - PODZIM - ovoce a zelenina

          JaMS str. 20, 21. PS str. 22, 23.

AJ - Porozumnění čteného textu.

HV - Muzikanti. Písně a jejich doprovody.

VV - Deštníky

- Skládání papíru

 

7. 11. Čtvrtletní test - prvouka.

8. 11. Čtvrtletní test - matematika.

11. 11. Čtvrtletní test - český jazyk.

11. 11. Pedagogická rada 

 
Konzultace od 12. 11. 2019 - prosím, zapište se.

 JARMARK - AKCE ŠKOLY

12. 12. VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE V KARLÍNĚ

Kalendář akcí

Pondělí 27.1.2020
Úterý 28.1.2020
Středa 29.1.2020
Čtvrtek 30.1.2020
Pátek 31.1.2020
Sobota 1.2.2020
Neděle 2.2.2020