Třída - 2. C

Týdenní plán 23. 9. - 27. 9. 2019

Týdenní plán 23. 9. - 27. 9.

Služba: Maty, Andrejka

 

ČJ - Zákonitosti věty. Zapojení písmen do textu.

        Hledání v textu.         

        Slabikář č. 3 str. 20 - 25.

ČTENÍ - Čtení s přednesem.

              Čtení každý den alepsoň 10 minut - doma.

PSANÍ - Psaní velkých písmen - procvičování.

              Zákonitosti věty.

              Di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

              Písanka č. 3. str. 32 - 37.

M - Procvičování - počítání do 20 s přechodem desítky.

       Rozklad čísel. Jednotky a desítky.

       Počítání v oboru čísel do 100.

       M str.  6 - 9. HP str. 3, 4. Pracovní listy.

PRV - Cesta do školy.

           JaMS  U str. 6, 7. PS str. 9 - 11.

AJ - Procvičování

HV - Září. Houslový klíč. 

PČ - Vlaštovky

VV - Sv. Václav

 

25. 9. SRÍ LANKA

28. 9. STÁTNÍ SVÁTEK - Den české státnosti

Zahradní slavnost

23. 10. Rudolfinum

Kalendář akcí

Úterý 28.1.2020
Středa 29.1.2020
Čtvrtek 30.1.2020
Pátek 31.1.2020
Sobota 1.2.2020
Neděle 2.2.2020
Pondělí 3.2.2020