Šablony Smysluplné školy

Projekt OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007712 - realizátoři projektu

Šablony Smysluplné školy

1.9. 2017 – 31.8.2019 

Projekt bude Příjemcem realizován prostřednictvím jednotek aktivit a naplněním výstupů z těchto jednotek. Pojmy jednotka aktivity zjednodušeného projektu a výstup aktivity jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce ZP“), a blíže popsány v příloze č 3 výzvy a v žádosti o podporu v MS2014+ (IS KP14+), případně upraveny na základě schválených změn projektu.

Realizované šablony:

 -      Školní psycholog ZŠ

-       Speciální pedagog MŠ

-       Vzdělávání učitelů

-       Sdílení odborných zkušenosti s jinými ZŠ („shadowing“)

-       Tandemová výuka

-       Kroužek zábavné logiky

-       Vzdělávání rodičů

Kalendář akcí

Úterý 28.1.2020
Středa 29.1.2020

bruslení

10:20 - 12:40 (4. D)

Spaní ve škole

18:00 - 07:40 (4. D)
Čtvrtek 30.1.2020

Spaní ve škole

18:00 - 07:40 (4. D)

Projekt Přemyslovci

08:00 - 10:45 (5. D)
Pátek 31.1.2020
Sobota 1.2.2020
Neděle 2.2.2020
Pondělí 3.2.2020
Všechny akce >