Bezpečná cesta do školy

Projektu Bezpečná cesta do školy se naše škola účastní ve spolupráci s organizací Pražské matky v roce 2018. V rámci projektu mapujeme každodenní cesty dětí, identifikujeme nebezpečná nebo problematická místa a postupně usilovujeme o zvýšení bezpečnosti v okolí školy. Chceme také zvyšovat povědomí dětí o udržitelném dopravním chování a podpořit šetrné dopravování žáků do školy – pěšky, na koloběžkách, na kolech apod.

Děti vyplňují žákovský dotazník a zakreslují svou cestu do mapy, protože jejich pohled na dopravování do školy je pro projekt nejdůležitější. Prosíme také vás o vyplnění dotazníku pro rodiče.

Odkaz na elektronický dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření budou předloženy dopravnímu projektantovi. Ten v dopravní studii navrhne možnosti řešení problematických míst v okolí školy a studie bude poté předložena zástupcům městské části a Magistrátu hl. m. Prahy s cílem realizovat navrhovaná opatření. Díky programu Bezpečné cesty do školy se dosud podařilo zlepšit dopravní situaci v okolí téměř 40 pražských škol a realizovat cca 80 opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí nebo zlepšení kvality veřejného prostoru.

V rámci projektu proběhne také několik doprovodných aktivit, které přispějí k podpoře zdravého životního stylu dětí a bezpečného a zdravého dopravování. Jednou z nich je pěší den organizovaný v rámci kampaně Pěšky do školy. Budeme rádi, když se ho s dětmi zúčastníte i vy.

Zajištění bezpečí a ochrana dětí před dopravními nehodami je naší prioritou. Zdraví a životy dětí však ohrožuje také znečištěné ovzduší, za které v Praze může především automobilová doprava. Zatímco v roce 2017 zahynulo v Praze na následky dopravních nehod 17 chodců, počet předčasných úmrtí následkem znečištěného ovzduší se odhaduje na 500 osob ročně. Před smogem a škodlivými prachovými částicemi nejsou děti chráněné ani za zavřenými okny školy, uvnitř v autě je dokonce kvalita vzduchu devětkrát až dvanáctkrát horší než venku na ulici.

Odkaz na elektronický dotazník pro děti
                                                                                 

Více o programu Bezpečné cesty do školy naleznete na www.prazskematky.cz.

Přiložené soubory:

Kalendář akcí

Úterý 12.11.2019
Středa 13.11.2019

Galerie DOX- Petr Sís, O létání a jiných snech

09:00 - 13:00 (4. A)
https://www.dox.cz/cs/vystavy/petr-sis-o-letani-a-jinych-snech

Petr Sís - O létání a jiných snech

09:45 - 13:15 (4. D)
Výstava Petra Síse s výukovým programem S kůží na trh .
Čtvrtek 14.11.2019
Pátek 15.11.2019

Středověká dílna

08:55 - 12:35 (5. D)
V pátek půjdeme do Anežského kláštera, kde nás čeká workshop středověká dílna. Budeme ocházet po angličtině okolo 9:00. Vracíme se ve 12:35. 
Sobota 16.11.2019
Neděle 17.11.2019
Pondělí 18.11.2019
Všechny akce >