Komunismus (1945 – 1989)

V budově sídlila jedenáctiletá střední škola, později základní škola.

 Z konce války se lidé nemohli radovat příliš dlouho. Diktatura nacistická byla zanedlouho nahrazena diktaturou socialistickou, respektive komunistickou. Není bez zajímavosti, že počátky novodobé totality jsou úzce spojeny s Karlínem. Komunistická strana Československa totiž vznikla v květnu 1921 jenom pár metrů od naší školy – v Národním domě v Hybešově ulici. Tehdy byla KSČ ještě stranou víceméně demokratickou. To se však v následujících letech změnilo – komunisté lidem zabírali majetek, cenzurovali tiskoviny…
Změnami procházela i česká vzdělávací soustava, tudíž i naše škola. Koncem padesátých let zde sídlila jedenáctiletá střední škola, později základní devítiletá škola, která prověřovala nové pojetí výuky matematiky. Ale i sebelepší dnešní počtář by při návratu do těch let měl asi problémy. Ne s matematikou, ale s pojetím výuky. Narazil by hned při oslovení „paní učitelko“ nebo „pane učiteli“, protože tehdy se učitelé po sovětském vzoru museli oslovovat „soudružko učitelko“, respektive „soudruhu učiteli“.
Koncem osmdesátých let se však mnohé změnilo. Přišel rok 1989 a s ním tzv. sametová revoluce. Nechme opět promluvit školní kroniku:
„17. listopadu, v den výročí úmrtí studenta Jana Opletala, se v Praze konala mohutná studentská manifestace, jež však byla násilně a krutě potlačena početnými oddíly Veřejné bezpečnosti. Tento masakr byl odsouzen celou československou veřejností a byl počátkem závratných společenskopolitických změn… Měsíc listopad se stal přelomem ve vývoji celého společenského zřízení. Byla vytvořena nová vláda, současně vzniklo hnutí Občanské fórum a postupně byly zakládány četné nové strany a hnutí. Konec kalendářního roku byl završen událostí rovněž nemalého významu: do čela státu byl zvolen prezident Václav Havel, který se při svém prezidentském slibu zavázal dovést náš stát ke svobodným volbám.“
V devadesátých letech se ZŠ Lyčkovo náměstí profilovala jako škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy.

Kalendář akcí

Neděle 20.10.2019
Pondělí 21.10.2019

Divadlo Gong - Stínadla se bouří

08:00 - 12:35 (4. B)

Žlutá třída

09:00 - 10:00 (Žlutá)
Nově joga s dětmi. Vždy jednou za čtrnáct dní pod vedením paní Tonové.

červená třída - Podzimní dílnička.

17:00 - 00:00 (Červená)
Děti z červené třídy zvou své rodiče, prarodiče a kamarády na podzimní dílničku v červené třídě . Přijďte s námi strávit hezké podzimní odpoledne, dát si s námi čaj a jablečný koláč, který pro Vás děti upečou.Budeme tvořit společně z přírodnin, které nasbíráme při vycházkách, a vyzdobíme jimi naši třídu a šatnu. Budeme se těšit. Hezké podzimní dny.
Úterý 22.10.2019

návštěva Platetária

08:00 - 13:30 (5. D)

Žlutá třída

09:00 - 10:00 (Žlutá)
Canisterapie
Středa 23.10.2019

Červená třída - Joga-

08:30 - 09:00 (Červená)

Bílá+Fialová -předškoláci NG

09:00 - 12:00 (Mateřská škola)
Předškoláci se vydají do Veletřžního paláce - program " Ve střehu" Odchod z MŠ bude v 9:10. Prosíme batůžek s pitím a drobnou, zdravou svačinkou. Děkujeme za spolupráci!

Žlutá třída

09:00 - 11:00 (Žlutá)
Pasování předškoláků ( společná akce na třídě pro všechny děti)

Zelená - pasování předškoláků

09:00 - 11:00 (Zelená)
Akce ve třídě. Předškolí děti se vydají na cestu poskládanou z úkolů a luštěním z mapy. Dostanou se až do cíle a zvádnou roli předškoláka?
Čtvrtek 24.10.2019

Zelená - Oslava Narozenin

08:00 - 12:00 (Zelená)

Bílá třída - PASOVÁNÍ ÚŘEDŠKOLÁKŮ

08:30 - 12:00 (Mateřská škola)
Dnes proběhne "PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ" Prosíme o slavnostní oblečení a sušené nebo čerstvé ovoce na malinkou oslavu po pasování.   Děkujeme za spolupráci - BÍLÁČCI

Dopravní hřiště

09:45 - 13:30 (4. B)
Pátek 25.10.2019

Bílá-RŮŽOVÝ DEN s oslavou narozenin Keira

08:30 - 12:00 (Mateřská škola)
Dnes na oslavu narozenin si oblečte něco RŮŽOVÉHO pokračujeme v poznávání barev DUHY   děkujeme - Bíláčci
Sobota 26.10.2019
Všechny akce >