Vyjádření stávkujících pracovníků školy

Vyjádření ke stávce 6. 11. 2019

 

Důvod stávky:

Připojujeme se ke stávce ČMOS ve středu 6. 11. 2019.

Důvodem je dlouhodobé neplnění slibů týkajících se financování školství. Požadujeme  zaručený nárůst tarifních platů o 10 % od 1. 1. 2020.

V souvislosti  s původně slíbenými 15 % objemu finančních prostředků pro rok 2020 očekáváme, že zbylých 5 % bude k dispozici pro netarifní složky platů.

Další a pro nás zcela zásadní důvody k nespokojenosti:

-        cílem naší práce je vzdělaná a kultivovaná společnost a přejeme si, aby toto bylo trvalou a samozřejmou  prioritou všech

-        dlouhodobé podfinancování školství  vede k odlivu  pedagogů do adekvátně  placených odvětví a následně k potížím se zajištěním výuky kvalifikovanými pracovníky; narůstají problémy se zajištěním běžného provozu (nepedagogičtí pracovníci)

-        ze stejných důvodů klesá zájem mladých lidí o studium pedagogických oborů

-        na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky (odbornost, administrativa, komunikace, inkluze, počty dětí, psychická zátěž…), roste i objem práce a očekávání ze strany veřejnosti

-        nesystémové změny situaci ve školství  neulehčují

-        politici školství zneužívají pro své politické kampaně a následně neplní slíbené

-        tato situace je nedůstojná, dlouhodobě neúnosná, máme potřebu se k ní vyjádřit

 

Přehledná shrnutí, se kterými souzníme:

https://video.aktualne.cz/dvtv/ucitel-konecne-bere-vic-nez-prodavac-lidlu-ale-uzivi-se-v-ce/r~a11615d8523611e9b5e8ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR13cT7raz8k2QFAnsMFYeblZTvabyAwi04AgJgLY9AOr4k5R_aPbehhpMQ

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ucitele-platy-prumerny-plat-babis-plaga-munich_1901240600_jab?fbclid=IwAR3MmujYxpqHzuV42M4xpmYnxEnDhaNwughqYOHn9Z4twOzWBQKdMcWnZMQ

 

Kalendář akcí

Čtvrtek 2.7.2020
Pátek 3.7.2020
Sobota 4.7.2020
Neděle 5.7.2020
Pondělí 6.7.2020
Úterý 7.7.2020
Středa 8.7.2020
Všechny akce >