Virová nákaza koronavirus - výjezdy a mimoškolní akce

Škola se řídí pokyny a doporučeními nadřízených orgánů (MČ Praha 8, Hygiena, MHMP, MŠMT, Bezpečnostní rada státu).

Výjezdy dětí (lyžařský kurz Rakousko, výjezd Paříž, výjezd Velká Británie) a další mimoškolní akce (školy v přírodě, plavecké kurzy) se zatím neruší, neboť akce se nekonají v ohrožených oblastech! Pokud by se situace změnila a místo pobytu dětí a učitelů se dostalo na seznam ohrožených oblastí, výjezd se zruší (cestovky v tomto případě garantují vrácení celé uhrazené částky zájezdu). Bezpečnost a zdraví dětí i pracovníků školy je pro nás prioritou.  

Aktuální informace budou zveřejňovány na webu školy a budou zasílány emaily rodičům prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd

Kalendář akcí

Sobota 11.7.2020
Neděle 12.7.2020
Pondělí 13.7.2020
Úterý 14.7.2020
Středa 15.7.2020
Čtvrtek 16.7.2020
Pátek 17.7.2020
Všechny akce >