ŠKOLNÍ PĚVECKÝ SBOR PIÁNKO ZAČÍNÁ UŽ 16. 9. 2019

POKUD RÁD/A ZPÍVÁŠ, PŘIJĎ SE PODÍVAT A ZPÍVEJ S NÁMI.
Hodiny budou probíhat v hudebně školy:
Pondělí 13. 30 – 14. 30 (1. – 4. ročník)
nebo
Čtvrtek 13. 30 – 14. 30 (1. – 4. ročník)
Čtvrtek 14. 35 – 15. 30 (4. – 6. ročník)

Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Bílá, vedoucí sboru
marcela.bila@zs-ln.cz, tel:607034943
Informace najdeš na www.oddechovycas.cz
Na kroužek bude zajištěn doprovod z družiny ZŠ Lyčkovo náměstí
i budovy ZŠ Pernerova.

Kalendář akcí

Čtvrtek 13.8.2020
Pátek 14.8.2020
Sobota 15.8.2020
Neděle 16.8.2020
Pondělí 17.8.2020
Úterý 18.8.2020
Středa 19.8.2020
Všechny akce >