Složení školské rady od ledna 2018

Školská rada má 3 členy. Funkční období školské rady je nyní od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020. Ve školním roce 2017/2018 proběhly volby do školské rady a od ledna 2018 pracuje ve složení:

MgA. Edita Jamais Marholtová, zástupce rodičů

Mgr. Lubomíra Predmerská, za pracovníky školy

MgA. Petr Vilgus, Ph.D. za zřizovatele školy

Kalendář akcí

Středa 8.7.2020
Čtvrtek 9.7.2020
Pátek 10.7.2020
Sobota 11.7.2020
Neděle 12.7.2020
Pondělí 13.7.2020
Úterý 14.7.2020
Všechny akce >