Složení školské rady od ledna 2018

Školská rada má 3 členy. Funkční období školské rady je nyní od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020. Ve školním roce 2017/2018 proběhly volby do školské rady a od ledna 2018 pracuje ve složení:

MgA. Edita Jamais Marholtová, zástupce rodičů

Mgr. Lubomíra Predmerská, za pracovníky školy

MgA. Petr Vilgus, Ph.D. za zřizovatele školy

Kalendář akcí

Pondělí 24.2.2020
Úterý 25.2.2020
Středa 26.2.2020
Čtvrtek 27.2.2020
Pátek 28.2.2020
Sobota 29.2.2020
Neděle 1.3.2020
Všechny akce >