Složení školské rady

Školská rada je ze zákona složena ze zástupců tří stran. Třetinu tvoří zástupci zákonných zástupců žáků, třetinu zástupce zřizovatele a třetinu zástupci pedagogických pracovníků školy. Zřizovatel školy stanovil počet členů naší školské rady na tři.   

 

Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. 

zástupkyně zřizovatele MČ Praha 8 
                

Mgr. Petr Tichý 

 zástupce pedagogických pracovníků,

předseda Školské rady

Mgr. Renata Lišková

 zástupkyně rodičů žáků ZŠ a MŠ

 

Kontakt na školskou radu: skolska.rada@zs-ln.cz

Kalendář akcí

Středa 8.7.2020
Čtvrtek 9.7.2020
Pátek 10.7.2020
Sobota 11.7.2020
Neděle 12.7.2020
Pondělí 13.7.2020
Úterý 14.7.2020
Všechny akce >