Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí do mateřské školy na Lyčkově náměstí se uskuteční v úterý 5. května a ve středu 6. května 2020 od 13:00 do 17:00 hodin. Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě v mateřské škole zákonný zástupce odevzdá v budově MŠ v Pernerově ulici. Potřebné přílohy jsou ke stažení v příloze. S sebou prosím přineste doklad zákonného zástupce (občnaský průkaz, pas) a rodný list dítěte!

Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a věk dětí. Přijímací kritéria nalzenete v příloze.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2020 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

Přiložené soubory:

Kalendář akcí

Sobota 11.7.2020
Neděle 12.7.2020
Pondělí 13.7.2020
Úterý 14.7.2020
Středa 15.7.2020
Čtvrtek 16.7.2020
Pátek 17.7.2020
Všechny akce >