Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání MŠ Lyčkovo náměstí a Pernerova

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 67, 68 a 69 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, rozhodl následovně:

K předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 byly přijaty všechny děti splňující kritérium: 

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2019 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.  
  2. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2019) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  3. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2019) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. Do volné kapacity se vešly děti z této kategorie narozené v období od 1. 9. 2015 do 9. 3. 2016.

       Ředitel školy Mgr. Jan Korda rozhodl o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce ze dnů 6. - 7. 5. 2019. Při posuzování žádosti postupoval ředitel školy v souladu se stanovenými kritérii na školní rok 2019/2020 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6.

 Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí si prosím vyzvedněte od pátku 7.6. každý pracovní den od 7.40 do 17.00 na recepci školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou po 15.6. rozeslána poštou. 

V příloze naleznete seznam přijatých dětí.

Přiložené soubory:

Kalendář akcí

Pátek 13.12.2019
Sobota 14.12.2019
Neděle 15.12.2019
Pondělí 16.12.2019
Úterý 17.12.2019
Středa 18.12.2019
Čtvrtek 19.12.2019
Všechny akce >