Školní družina

Charakteristika školní družiny

Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině navazuje na smysluplné vzdělávání v době vyučování. Rozvíj

í a využívá dovednosti získané ve výuce. Práce vychovatelek ŠD není jen vyplňováním volného času dětí, ale i cílená činnost, která rozvíjí klíčové životní kompetence (tj. vědomosti, schopnosti, dovednosti i postoje), osobnost dětí a dává jim dostatek námětů pro samostatné naplňování volného času.

Činnosti jsou voleny tak, aby v nich mohly být přiměřeně úspěšné všechny děti.    

Vchod do ranní družiny


Družina je určena pro děti z 0. - 4. ročníku ZŠ. Od září 2016 je kapacita družiny 300 dětí, které jsou rozděleny do 10 oddělení

Všechna oddělení jsou umístěna v budově školy. Dvě oddělení jsou umístěna v přízemí pravého křídla budovy a mají samostatný vchod ze školní předzahrádky. Zde také probíhá ranní družina. V jejich blízkosti se nacházejí další dvě oddělení v přízemí školy. Čtyři oddělení využívají nově vybudovaný multifunkční prostor na půdě ZŠ. Zbylá dvě oddělení využívají prostor tříd. Každé oddělení využívá svou hernu, kde vychovatelky pro děti připravují program.

Ve školní družině je velice příjemná a pohodová atmosféra. Herny jsou vybaveny vhodným nábytkem. Připravujeme bohatou činnost, při které děti využívají mnoho pomůcek, stavebnic, her a hraček, kterými je ŠD dobře zásobena.

Provoz školní družiny
ŠD je v provozu před vyučováním od 6,30 hod. do 8,00 hod. a po vyučování od 11,30 hod. do 17,00 hod.
6,30 - 8,00 hod. - volné příchody dětí; odpočinkové činnosti
11,30 - 12,30 hod. - zájmové činnosti
12,30 - 13,30 hod. - oběd
13,30 - 15,00 hod. - vycházky, rekreační a sportovní činnosti venku  (V této době není možné děti ze ŠD vyzvedávat!)
15,00 - 17,00 hod. - rekreační a odpočinkové činnosti, odpolední kroužky ve škole organizované 
DDM Spectrum; volné odchody domů
Hlavní činnností školní družiny jsou:
- hudební zájmové činnosti 
- výtvarné a pracovní zájmové činnosti
- rekreační a sportovní činnosti venku
- tělovýchovné činnosti 
- vycházky do okolí
- společné hry a soutěže v hernách
- návštěvy divadla Jiskra 
 
Máte-li zájem o služby školní družiny, přijďte se s naším prostředím i činností osobně seznámit každý všední den od 15 do 16 hodin. Těšíme se na Vás!
 
 
Zákonem stanovená úplata za školní družinu činí 250,-Kč měsíčně. Hradí se čtvrtletně stejně jako školní klub. Úplatu je možné hradit složenkou či bezhotovostně na účet školy 34237081/0100. V případě bezhotovostní platby uvádějte, prosím, jako variabilní symbol dítěte, které vám přidělí vedoucí vychovatelka ŠD Věra Popescuová (775 440 578 ).
O prominutí úplaty v případě dětí se sociálním znevýhodněním rozhoduje ředitel školy na základě dokladu o pobírání sociálních dávek.
 
Kontakty do školní družiny - září 2018
I. odd. 2.C, A vychovatelka Martina Vališová 774 423 895 přízemí, boční vchod
II. odd. 3.B, D vychovatelka Lenka Vyletělová 774 448 979 přízemí, boční vchod
III. odd. 1.C, 0.B vychovatelka Zuzana Nešporová 774 449 529 přízemí u recepce
IV. odd. 2.B, A vychovatelka Jana Poklopová 777 320 160 přízemí
V. odd. 1.B vychovatelka Jana Chittendenová 777 251 705 2. patro
VI. odd. 4.ročník vychovatelka Michaela Rabová 774 452 619 2. patro
VII. odd. 1.A vychovatelka Štěpánka Tůmová 774 440 979 půda
VIII. odd. 3.C, D vychovatelka Olga Slavíková 774 410 732 půda
IX. odd 3.A,D vychovatelka Petra Wojnarová 777 185 973 půda
X. odd 1.C, 0A vychovatelka Věra Popescuová 775 440 578 půda

Přiložené soubory:

Kalendář akcí

Pondělí 16.9.2019

Dopravní hřiště

08:00 - 11:40 (5. D)
Dopravní hřiště - praktická hodina, budeme jezdit na kole. Sraz v 8:00 před školou! S sebou: helmu, sportovní oblečení, pevnou obuv, pití, svačinu, žk. Návrat na 5. vyučovací hodinu - FIE
Úterý 17.9.2019

Radnice dokořán - Staroměstská radnice - Obrazy ze života Karla IV.

08:00 - 12:35 (4. B)
Středa 18.9.2019
Čtvrtek 19.9.2019
Pátek 20.9.2019
Sobota 21.9.2019
Neděle 22.9.2019
Všechny akce >