Školní družina

Charakteristika školní družiny

Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině navazuje na smysluplné vzdělávání v době vyučování. Rozvíjí a využívá dovednosti získané ve výuce. Práce vychovatelek ŠD není jen vyplňováním volného času dětí, ale i cílená činnost, která rozvíjí klíčové životní kompetence (tj. vědomosti, schopnosti, dovednosti i postoje), osobnost dětí a dává jim dostatek námětů pro samostatné naplňování volného času.

Činnosti jsou voleny tak, aby v nich mohly být přiměřeně úspěšné všechny děti.    

Družina je určena pro děti z 0. - 4. ročníku ZŠ. Od září 2016 je kapacita družiny 300 dětí, které jsou rozděleny do 10 oddělení. Každé oddělení využívá svou hernu, kde vychovatelky pro děti připravují program.

Tři oddělení jsou umístěna v samostatném objektu vedle ZŠ Lyčkovo náměstí a má vchod z ulice Sovova (budova s medvědem na střeše). Čtyři oddělení využívají nové vybudovaný multifunkční prostor na půdě ZŠ v jejich blízkosti v čebně českého jazyka se nachází další oddělení a zbývající dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v přízemí budovy základní školy.

Ve školní družině je velice příjemné a útulné prostředí. Herny jsou vybaveny novým moderním nábytkem. Připravujeme bohatou činnost, při které děti využívají mnoho pomůcek, stavebnic, her a hraček, kterými je ŠD dobře zásobena.

Provoz školní družiny
ŠD je v provozu před vyučováním od 6,30 hod. do 8,00 hod. a po vyučování od 11,30 hod. do 17,00 hod.
6,30 - 8,00 hod. - volné příchody dětí; odpočinkové činnosti
11,30 - 12,30 hod. - zájmové činnosti
12,30 - 13,30 hod. - oběd
13,30 - 15,00 hod. - vycházky, rekreační a sportovní činnosti venku  (V této době není možné děti ze ŠD vyzvedávat!)
15,00 - 17,00 hod. - rekreační a odpočinkové činnosti, odpolední kroužky ve škole organizované DDM Spectrum; volné odchody domů
Hlavní činnností školní družiny jsou:
- hudební zájmové činnosti 
- rekreační a sportovní činnosti venku
- vycházky do okolí
- tělovýchovné činnosti
- společné hry a soutěže v hernách
- návštěvy divadla Jiskra
- výtvarné a pracovní zájmové činnosti
 
Máte-li zájem o služby školní družiny, přijďte se s naším prostředím i činností osobně seznámit každý všední den od 15 do 16 hodin. Těšíme se na Vás!
 
 
Zákonem stanovená úplata za školní družinu činí 250,-Kč měsíčně. Hradí se čtvrtletně stejně jako školní klub. Úplatu je možné hradit složenkou či bezhotovostně na účet školy 34237081/0100. V případě bezhotovostní platby uvádějte, prosím, jako variabilní symbol dítěte, které vám přidělí vedoucí vychovatelka ŠD Věra Popescuová (775 440 578 ).
O prominutí úplaty v případě dětí se sociálním znevýhodněním rozhoduje ředitel školy na základě dokladu o pobírání sociálních dávek.
 
Kontakty do školní družiny - září 2017
I. odd. 1.C; 0. vychovatelka Martina Vališová 774 423 895 družina v domečku vedle budovy ZŠ 
II. odd. 2.B,D vychovatelka Lenka Vyletělová 774 448 979 družina v domečku vedle budovy ZŠ
III. odd. 3.B,C vychovatelka Věra Popescuová 775 440 578 družina v domečku vedle budovy ZŠ
IV. odd. 3.C,D vychovatelka Zuzana Nešporová 774 449 529 družina v přízemí ZŠ - vedel recepce
V. odd. 1.B,0 vychovatelka Jana Poklopová 777 320 160 družina v přízemí ZŠ - třída 3.C
VI. odd. 1.A, 0. vychovatelka Štěpánka Tůmová 774 440 979 družina na půdě ZŠ
VII. odd. 2.C vychovatelka Olga Slavíková 774 410 732 družina na půdě ZŠ
VIII. odd. 2.A,D vychovatelka Petra Wojnarová 777 185 973 družina na půdě ZŠ
IX. odd 3.A vychovatelka Markéta Rozsypalová 777 251 705 družina na půdě ZŠ
X. odd 4. ročník vychovatelka Michaela Zoulová 774 452 619 družina 3. patro školy, učebna CJ

Přiložené soubory:

Kalendář akcí

Pátek 25.5.2018

Škola v přírodě Bedřichov - Pension Uko

09:00 - 13:00 (2. B)

Indiáni na kolech

08:00 - 15:00 (2. D)
škola v přírodě

Cesta do Mytologie - Šumava, Nová Huť

08:00 - 15:30 (2. A)
Sobota 26.5.2018

Indiáni na kolech

08:00 - 15:00 (2. D)
škola v přírodě

Cesta do Mytologie - Šumava, Nová Huť

08:00 - 15:30 (2. A)
Neděle 27.5.2018

Indiáni na kolech

08:00 - 15:00 (2. D)
škola v přírodě

Cesta do Mytologie - Šumava, Nová Huť

08:00 - 15:30 (2. A)
Pondělí 28.5.2018

Indiáni na kolech

08:00 - 15:00 (2. D)
škola v přírodě

Cesta do Mytologie - Šumava, Nová Huť

08:00 - 15:30 (2. A)
Úterý 29.5.2018

Indiáni na kolech

08:00 - 15:00 (2. D)
škola v přírodě

Cesta do Mytologie - Šumava, Nová Huť

08:00 - 15:30 (2. A)
Středa 30.5.2018

Indiáni na kolech

08:00 - 15:00 (2. D)
škola v přírodě

Cesta do Mytologie - Šumava, Nová Huť

08:00 - 15:30 (2. A)
Čtvrtek 31.5.2018

Indiáni na kolech

08:00 - 15:00 (2. D)
škola v přírodě

Cesta do Mytologie - Šumava, Nová Huť

08:00 - 15:30 (2. A)
Všechny akce >