PROJEKT „SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI“

 

 

PROJEKT „SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI“

Díky schválenému projektu „Smysluplné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“, který podpořil Magistrát hlavního města Prahy v rámci operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), jsme získali finanční prostředky na efektivnější a smysluplnější péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Naším cílem je zlepšit vzdělávání hlavně dětí integrovaných, zdravotně handicapovaných, sociálně znevýhodněných a dětí cizinců.

Vycházíme z modelů škol v Západní Evropě, které umí mapovat vzdělávací potřeby jednotlivých dětí a stanovují jim takový individuální učební plán, který vede k rozvoji a nikoliv ke stagnaci dítěte.

Hlavním cílem naší školy je kvalitní vzdělávání. Za kvalitní vzdělávání považujeme vzdělávání, které dokáže co nejvíce respektovat individuální potřeby dítěte a nastaví jeho učební plán tak, aby se každé dítě rozvíjelo na maximum svých možností a to bez vnějších vlivů. A rádi bychom se k tomu ideálu co nejvíce přiblížili.

Škola chce díky projektu rozšířit své aktivity k dětem se SVP, které individuální podporu školy z finančních a personálních důvodů neměly. Do této doby byla škola schopna nabízet pouze nápravné aktivity integrovaným dětem na základě vyšetření pedagogicko-psychologické poradny.

Od září 2013 chceme vytvořit model širší péče o děti se SVP, který zabezpečí větší individualizaci ve vzdělávání dětí a tím zlepší jejich výsledky ve vzdělávání. Tento model plánujeme pro 3 skupiny dětí:

1. Děti integrované (zdravotně znevýhodněné či postižené)

Plánované aktivity:

a)     Nápravná cvičení vedená speciální pedagožkou zaměřená na nápravu jejich specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie);

b)    Kurz grafomotoriky určen hlavně pro děti z nižších ročníků;

c)     Kurz pozornosti – pro děti s ADHD  poruchou pozornosti;

d)    Logopedie -  pro děti, jejichž řečová vada způsobuje problémy při vzdělávání;

e)     Asistentská podpora – děti, které na základě vyšetření mají doporučení na asistenta pedagoga

f)     Individuální přístup ve vyučování – vytvoříme individuální vzdělávací plán s pomocí map

 učebního pokroku (MUP), které jsou výstupy tohoto projektu.

 

2. Děti sociálně znevýhodněné – školně neúspěšné

Plánované aktivity:

a)     Kurz FIE – kde děti díky práci s Feurenstainovými pracovními listy si zlepší dovednost učení a rozvinou myšlení;

b)    Kurz přípravy – odpolední kurz na získání dovednosti pravidelné přípravy do školy a na pomoc při učení se na následující den;

c)     Doučování matematiky, českého jazyka a angličtiny – kurzy jsou zaměřené na doučování oborových dovedností, díky kterým žák není v daném předmětu úspěšný.

d)    Individuální přístup ve vyučování – vytvoříme individuální vzdělávací plán s pomocí map učebního pokroku (MUP), které jsou výstupy tohoto projektu.

 

3. Děti z rodin, kde český jazyk není komunikačním jazykem

Plánované aktivity:

a)     Kurzy českého jazyka – určeno hlavně pro děti cizinců na rozvoj českého jazyka;

b)    Kurz na rozvoj slovní zásoby – určeno pro děti, které mají nedostatečnou slovní zásobu

c)     Individuální přístup ve vyučování – vytvoříme individuální vzdělávací plán s pomocí map učebního pokroku (MUP), které jsou výstupy tohoto projektu.

 

Výstupy projektu naleznete v příloze.

 

PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Přiložené soubory:

Kalendář akcí

Neděle 22.9.2019
Pondělí 23.9.2019
Úterý 24.9.2019
Středa 25.9.2019

Preventivní program

08:00 - 09:40 (5. D)
Čtvrtek 26.9.2019

Po stopách svatého Václava - výlet na Budeč.

08:00 - 16:00 (4. A)
Sraz bude ráno ve třídě, nejpozději 7: 55. Odchod po 8:00 hodině na HLavní nádraží. Odjezd vlakem v 8:51, přestup v Kralupech nad Vltavou, vystupujeme v Zákolanech. Ze Zákolan půjdeme pěšky na Budeč. V 11:00 komentovaná prohlídka rotundy a okolí. Poprohlídce obědová pauza s možností nakoupení drobných suvenýrů (vizitky, turistické známky, pohledy,...). Cesta zpět do Zákolan, přestup v Kralupech nad Vltavou, návrat na Masarykovo nádraží v 15:51, ke škole kolem 16: 30. Nezapomeňte odhlásit obědy. S sebou pohodlné sportovní oblečení a obutí podle předpovědi počasí, do batohu přibalit větrovku, pláštěnku (je lepší mít všeho dost a postupně se svlékat, než mrznout), šátek na zavázání očí (bude potřeba na hry), odpovídající svačinu a oběd, dostatek pití v uzavíratelné láhvi, deník v pevných deskách, něco na psaní, papírové kapesníky, drobné na suvenýry. Cena: 80,- Kč do středy 25. 9. 2019
Pátek 27.9.2019

Muzeum Hlavního města Prahy - Sv. Václav - kníže a světec

08:00 - 12:35 (4. B)
Sobota 28.9.2019
Všechny akce >