Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku a do přípravných tříd pro školní rok 2019/2020

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 67, 68 a 69 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, rozhodl následovně:

K základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 byly přijaty všechny děti splňující kritérium č. 1 -  Dítě s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 - z příslušného školského obvodu – spádová oblast.

 

Do přípravného stupně Základní školy a mateřské škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 byly přijaty všechny děti splňující kritéria:

č. 1 -  Dítě s povoleným odkladem a s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 - z příslušného školského obvodu – spádová oblast.

č. 2 -  Dítě s povoleným odkladem a s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 - z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy a mateřské školy, Praha 8 Lyčkovo náměstí 6.

č. 3 – s povoleným odkladem a s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 - z jiného školského obvodu, které v době zápisu  navštěvuje mateřskou školu, jenž je součástí této základní školy,

Ředitel školy Mgr. Jan Korda rozhodl o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání či přípravného ročníku na základě žádosti zákonného zástupce ze dnů 2. - 3. 4. 2019 a 23. 4. 2019. Při posuzování žádosti postupoval ředitel školy v souladu se stanovenými kritérii na školní rok 2019/2020 pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání a přípravné třídy v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6.

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí si prosím vyzvedněte od pondělí 6.5. každý pracovní den od 7.40 do 17.00 na recepci školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou po 15.5. rozeslána poštou. 

V příloze naleznete seznam přijatých dětí.

Přiložené soubory:

Kalendář akcí

Středa 21.8.2019
Čtvrtek 22.8.2019
Pátek 23.8.2019
Sobota 24.8.2019
Neděle 25.8.2019
Pondělí 26.8.2019
Úterý 27.8.2019
Všechny akce >