Piánko má stříbrnou stuhu z Jarního petrklíče 2019

Ve čtvrtek 21. března proběhl 31. ročník festivalu "Jarní petrklíč". Náš školní pěvecký sbor zde vystoupil jako druhý v pořadí v kategorii sbory a soubory. Děti zazpívaly tři písně, které rytmicky doprovodily. Jednu píseň doprovodila na flétnu Ema Rejlková z 5. A. Po zazpívání písní obecenstvo reagovalo velkým potleskem. 

Za svůj výkon získalo Piánko stříbrnou stuhu.

Veliké poděkování patří rodičům, kteří nás doprovázeli a po celou dobu byli nápomocni. Děti zaslouží pochvalu za své pěkné chování, jak při samotném vystoupení, sledování ostatních vystupujících v sále, tak i při cestování hromadnou dopravou.

Gratulujeme všem zpěvačkám, zpěvákům a vedoucí sboru Marcele Bílé.

Kalendář akcí

Středa 21.8.2019
Čtvrtek 22.8.2019
Pátek 23.8.2019
Sobota 24.8.2019
Neděle 25.8.2019
Pondělí 26.8.2019
Úterý 27.8.2019
Všechny akce >