Současnost (od roku 2004)

Škola realizuje vlastní vzdělávací program s názvem Smysluplná škola.

 Reforma vzdělávání byla na naší škole zahájena ještě před tím, než to bylo školám uloženo zákonem. Učitelé pracovali více než rok na přípravě tzv. školního vzdělávacího programu (ŠVP). Tento program, který byl nazván Smysluplná škola, si klade za cíl smysluplné vzdělávání a maximální rozvíjení osobnosti všech žáků. Je postaven na třech pilířích:
1. Smysluplný obsah vzdělávání a rozvoj osobnosti - žák se spolu s učitelem věnuje takovým tématům, která člověka provázejí v každodenním životě. Tomu odpovídá i skladba vyučovacích předmětů, respektující potřeby slušného moderního člověka (např. osobnostní výchova, či angličtina již od I. ročníku) i systém hodnocení (vlastní žákovská knížka s předem stanovenými dovednostmi, které budou hodnoceny). Žák, který opustí naši školu, by měl dobře obstát při dalším studiu i při řešení problémů běžného života.
2. Smysluplné činnosti v době vyučování a ve volném čase – žák by neměl jen opakovat, co ho naučí učitel, ale měl by být sám aktivním činitelem, aby dokázal najít knížku o rybách ve školní knihovně, aby vyhledal odjezd vlaku na internetu v počítačové pracovně, aby zahrál na buben v hudebně, aby se nebál cákat barvou v kreslírně nebo modelovat z hlíny v keramické dílně, aby si upekl bábovku v kuchyňce, aby se dokázal postavit na pódium divadelního sálu, aby ukázal, jak rychle dokáže běhat na školním hřišti nebo v tělocvičně. Odpoledne žák může navštěvovat řadu výtvarných, sportovních i jiných kroužků. Mladší mohou využít služeb školní družiny, starší školní klub. Škola rovněž organizuje řadu exkurzí a mimopražských výjezdů, oborové dny, projektové dny.
3. Smysluplné vztahy – ty jsou základním předpokladem každé společné práce. Jsou založeny na vzájemné úctě a důvěře všech, kteří se podílejí na výchovně-vzdělávacím procesu, tedy především pracovníků školy, žáků a rodičů. K jejich vytváření slouží i žákovský parlament, školní noviny, časopis, webové stránky i Školská rada.
Snad tento vzdělávací program napomůže ze žáků vychovat zodpovědné, vzdělané a vyrovnané osobnosti.

Kalendář akcí

Úterý 23.4.2019

Zelená - Den země 2019

09:00 - 12:00 (Zelená (Ježci))
S dětmi po svačině vyrážíme na Vyšehrad na akci ,, Předcházíme vzniku odpadu". Prosime, aby měli děti batohy s pitím. 
Středa 24.4.2019

Bíláčci+Fialky-Minor-"Polní žínka Evelínka"

09:00 - 12:00 (Mateřská škola)
  Odchod: 8:45h S sebou: batůžek s pitím Oběd: 12h

Divadlo Minor - "Polní žínka Evelínka."

09:00 - 00:00 (Červená (Krtci))
Předškoláci.

Bedýnka příběhů - Vietnam

10:00 - 12:35 (3. B)
Čtvrtek 25.4.2019
Pátek 26.4.2019
Sobota 27.4.2019
Neděle 28.4.2019
Pondělí 29.4.2019
Všechny akce >