Současnost (od roku 2004)

Škola realizuje vlastní vzdělávací program s názvem Smysluplná škola.

 Reforma vzdělávání byla na naší škole zahájena ještě před tím, než to bylo školám uloženo zákonem. Učitelé pracovali více než rok na přípravě tzv. školního vzdělávacího programu (ŠVP). Tento program, který byl nazván Smysluplná škola, si klade za cíl smysluplné vzdělávání a maximální rozvíjení osobnosti všech žáků. Je postaven na třech pilířích:
1. Smysluplný obsah vzdělávání a rozvoj osobnosti - žák se spolu s učitelem věnuje takovým tématům, která člověka provázejí v každodenním životě. Tomu odpovídá i skladba vyučovacích předmětů, respektující potřeby slušného moderního člověka (např. osobnostní výchova, či angličtina již od I. ročníku) i systém hodnocení (vlastní žákovská knížka s předem stanovenými dovednostmi, které budou hodnoceny). Žák, který opustí naši školu, by měl dobře obstát při dalším studiu i při řešení problémů běžného života.
2. Smysluplné činnosti v době vyučování a ve volném čase – žák by neměl jen opakovat, co ho naučí učitel, ale měl by být sám aktivním činitelem, aby dokázal najít knížku o rybách ve školní knihovně, aby vyhledal odjezd vlaku na internetu v počítačové pracovně, aby zahrál na buben v hudebně, aby se nebál cákat barvou v kreslírně nebo modelovat z hlíny v keramické dílně, aby si upekl bábovku v kuchyňce, aby se dokázal postavit na pódium divadelního sálu, aby ukázal, jak rychle dokáže běhat na školním hřišti nebo v tělocvičně. Odpoledne žák může navštěvovat řadu výtvarných, sportovních i jiných kroužků. Mladší mohou využít služeb školní družiny, starší školní klub. Škola rovněž organizuje řadu exkurzí a mimopražských výjezdů, oborové dny, projektové dny.
3. Smysluplné vztahy – ty jsou základním předpokladem každé společné práce. Jsou založeny na vzájemné úctě a důvěře všech, kteří se podílejí na výchovně-vzdělávacím procesu, tedy především pracovníků školy, žáků a rodičů. K jejich vytváření slouží i žákovský parlament, školní noviny, časopis, webové stránky i Školská rada.
Snad tento vzdělávací program napomůže ze žáků vychovat zodpovědné, vzdělané a vyrovnané osobnosti.

Kalendář akcí

Sobota 16.2.2019
Neděle 17.2.2019
Pondělí 18.2.2019

Jarní prázdniny

00:00 - 00:00 (3. B)

Zelená třída - Kozultace s třídní učitelkou (Rodiče předškoláků)

15:00 - 17:00
Úterý 19.2.2019

Jarní prázdniny

00:00 - 00:00 (3. B)
Středa 20.2.2019

Jarní prázdniny

00:00 - 00:00 (3. B)

Zelená třída - Petřín (Zrcadlový labyrint)

09:30 - 11:30 (Zelená (Ježci))
Odchod z MŠ bude v 9:30 směr petřín. Nahoru pojedeme lanovkou, prohlídneme si okolí a navštívíme zrcadlové bludiště.

Červená třída - Návštěva knihovny Žižkov.

10:00 - 11:00 (Červená (Krtci))
Předškoláci. Sebou pití a ovocnou svačinku.
Čtvrtek 21.2.2019

Jarní prázdniny

00:00 - 00:00 (3. B)
Pátek 22.2.2019

Jarní prázdniny

00:00 - 00:00 (3. B)

Fialová+Bílá-divadlo Minor

08:30 - 12:00 (Mateřská škola)
Svačina v 8.30 odchod z MŠ v 8.45 do divadla Minor na představení Libozvuky s sebou baťůžek s pitím.
Všechny akce >