Vzdělávání učitelů v rámci projektu „Mluvme spolu” pokračuje

Vážení rodiče, kolegové a přátelé školy,

v rámci vzdělávacích cyklů evropského projektu “Mluvme spolu” (více informací o projektu zde), který organizujeme na naší škole, vyjíždějí učitelé do zahraničí na metodické kurzy získávat nové dovednosti a zkušenosti.

V minulosti jsme Vám zprostředkovali zkušenost paní učitelky Barbory Křížové, která se zúčastnila kurzu na Maltě (celý článek naleznete zde). Nyní Vám přinášíme zkušenost Carly Maside Pujol (učitelka španělského a anglického jazyka), která se zúčastnila metodického kurzu v Itálii.

Díky programu Erasmus+: KA1 - Školní vzdělávání jsem dostala příležitost navštívit vzdělávací kurz, jehož cílem bylo předat účastníkům nové kompetence využitelné ve výuce cizích jazyků. Během dvou týdnů, které jsem strávila ve Florencii v akademii Europass, jsem získávala znalosti a dovednosti ve využívání nových metod, strategií a činností, které mohu jako učitelka cizích jazyků využívat se svými studenty.

První část kurzu byla zaměřena na nástroje, které se dají využívat při výuce jazyků. Naučila jsme se nové aktivity pro práci s cizím jazykem. Často jsme si představované aktivity během kurzu sami na vlastní kůži vyzkoušeli. Například jsme se spolužáky nacvičili divadelní hru, kterou jsme museli zahrát třikrát. Jednou v běžné rychlosti řeči, podruhé ve zpomalené řeči s důrazem na výslovnost a potřetí v rychlém přednesu prostřednictvím čteného textu. Při následné diskuzi jsme reflektovali danou aktivitu, její formy a přínos.

V další aktivitě, kterou jsem považovala za velmi zajímavou a užitečnou, jsem si musela zvolit krátký článek z novin a popsat, jak s ním budu pracovat ve třídě. Mým úkolem bylo zamyslet se, co by bylo při práci s textem cílem žáků, jaká slovíčka by žáci potřebovali znát, jaké činnosti bychom během vyučování mohli dělat a jaké aktivity by mohli mít žáci za domácí úkol. Výsledný didaktický výstup jsem musela prezentovat ostatním účastníkům a pomocí evaluační šablony jsem mohla zhodnotit relevanci a přiměřenost navržených aktivit.

Druhá část kurzu byla zaměřena na používání informačních a komunikačních nástrojů ve třídě. Pracovali jsme s nástroji jako Google Forms, Youtube, Flubaroo nebo Quizlet a zkoušeli jsme, jak je efektivně využívat během výuky cizích jazyků v pedagogické praxi.

Celý kurz bych zhodnotila jako velmi přínosný. Uvědomila jsme si, jakým typem učitele chci být, jak a kam chci směřovat styl výuky a jaké kompetence chci rozvíjet u svých studentů. Kurz mi navíc umožnil potkat další učitele z různých evropských zemí, sdílet s nimi zkušenosti a vytvářet prostor pro budoucí spolupráci.

Nepochybujeme o tom, že účast paní učitelky na metodickém kurzu bude mít pozitivní vliv na kvalitu výuky a na straně žáků tak přispěje ke zlepšení komunikačních dovedností v cizím jazyce.
Projekt Mluvme spolu” je financován z prostředků evropského vzdělávacího programu Erasmus+: KA1 - Školní vzdělávání.

 

Kalendář akcí

Čtvrtek 20.9.2018
Pátek 21.9.2018
Sobota 22.9.2018
Neděle 23.9.2018
Pondělí 24.9.2018

Projektový týden

08:00 - 13:00 (3. D)
Zkoumáme Prahu 1

Předškoláci z celé MŠ - divadlo v Dlouhé

09:00 - 12:00 (Mateřská škola)
Odchod z MŠ: 9h Návrat na oběd: 12h Společenské oblečení, batůžek není nutný
Úterý 25.9.2018

Projektový týden

08:00 - 13:00 (3. D)
Zkoumáme Prahu 1

Vyprávění o svaté Ludmile a Václavovi

08:00 - 12:35 (3. A)
  SCHWARZENBERSKÝ PALÁC  https://www.ngprague.cz/userfiles/filemanager/files/brozurang2013_schwpmail.pdf   Cena 70,- Kč
Středa 26.9.2018

Projektový týden

08:00 - 13:00 (3. D)
Zkoumáme Prahu 1
Všechny akce >