Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl o přijetí k předškolnímu vzdělání v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 od 1.9.2018.

První společné setkání rodičů nově přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve středu 20. 6. 2018  od 17 hodin v budově MŠ na Lyčkově náměstí.

Rozhodnutí o přijetí i o nepřijetí si můžete vyzvednout každý pracovní den od 7.40 do 17.00 na recepci ZŠ.

Registrační čísla přijatých dětí:

2

15

32

49

78

3

16

33

54

79

4

17

34

62

83

5

18

35

65

87

6

19

36

67

89

7

21

39

68

90

8

22

40

70

91

10

24

41

71

92

12

26

42

74

 

14

27

45

76

 

Kalendář akcí

Úterý 14.8.2018
Středa 15.8.2018
Čtvrtek 16.8.2018
Pátek 17.8.2018
Sobota 18.8.2018
Neděle 19.8.2018
Pondělí 20.8.2018
Všechny akce >