Rozhodnutí o přijetí do přípravného ročníku pro školní rok 2018/2019

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 47 odst. 2, § 165odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, a podle § 67, 68 a 69 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, rozhodl o přijetí ke vzdělání v přípravné třídě Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 ve školním roce 2018/2019.

První společné setkání rodičů přijatých dětí do přípravného ročníku se uskuteční ve středu 13. 6. 2017 od 17 hodin v domečku školní družiny.

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v pracovní dny od 7.40 do 17.00 na recepci ZŠ.

Seznam přijatých dětí:

Bůžek Antonín
Černý Vincent
Dvořák Jan
Friš Mikuláš  
Hájková Sofie
Höfer Kryštof
Jacinová Klára
Jamais Victor
Kada Tomáš
Kincl Jakub
Kubelka Zbyněk
Miladinovski Boran
Nováková Adéla Anna
Skrbková Viktorie
Šafka Antonín
Šindelářová Andrea
Urbanová Malvína
Vlasáková Natálie
Vobořil Jakub
Žežulík Daniel

Kalendář akcí

Úterý 14.8.2018
Středa 15.8.2018
Čtvrtek 16.8.2018
Pátek 17.8.2018
Sobota 18.8.2018
Neděle 19.8.2018
Pondělí 20.8.2018
Všechny akce >