Projekt „Mluvme spolu” pomáhá učitelům naší školy

Vážení rodiče, kolegové a přátelé školy,

na začátku školního roku jsme Vás informovali o probíhající realizaci evropského projektu „Mluvme spolu”, v jehož rámci se zájemci z řad pedagogů školy zúčastní vzdělávacích pobytů v zahraniční (více informací o projektu se můžete nalézt zde). Nyní Vám přinášíme článek, ve kterém paní učitelka Mgr. Barbora Křížová popisuje svoji zkušenost z metodického kurzu pro učitele cizích jazyků na Maltě.

„Dvoutýdenní program pro učitele anglického jazyka na Maltě byl pro mě velkou neznámou. Poprvé cestovat letadlem sama, znát jen program kurzu a místo ubytování. Neměla jsem žádná očekávání, žádné plány jak trávit volný čas. Hned po mém příletu se ale vše změnilo. Na maltském letišti jsem potkala tři Čechy, kteří také čekali na odvoz na místo ubytování. Na rozdíl ode mě je v pondělí čekal rozřazovací test, protože si zaplatili jazykový kurz. I přesto, že jsme nestudovali stejný program, trávili jsme spolu většinu volného času cestováním a poznáváním místní kultury. Naše skupinka se velmi rychle rozrostla o několik národností, zejména Němce, Poláky, Italy, Turky či Japonce. Volný čas jsem trávila ve společnosti studentů jazykových kurzů, protože kolegové z kurzu pro učitele upřednostňovali organizované výlety. Navíc pro mě bylo velmi přínosné trávit čas ve skupině lidí s různými úrovněmi anglického jazyka.

Pro rozvoj angličtiny je Malta jako stvořená. Všechny předměty ve školách se vyučují anglicky, existuje jen pár výjimek, kde výuka probíhá v maltštině. Děti jsou většinou od narození bilingvní, a proto nikdy není problém se s kýmkoli domluvit. Překvapilo mě, jak pozorní jsou místní lidé; pokud si například nevíte rady s cestou, vždy si na vás najdou čas a poradí. Poněkud svéráznou skupinou lidí jsou řidiči autobusu, na které jsem si za dva týdny nezvykla. Pokud jde o hromadnou dopravu obecně, musí si člověk zkrátka zvyknout na zcela jiné tempo než severněji v Evropě, tedy také na to, že jízdní řády jsou pouze orientační. Autobusem a trajekty se ale dají Malta a dva menší ostrovy, Gozo a Comino, z velké části celkem jednoduše procestovat.

Každý všední den probíhalo na ETI škole mnoho kurzů od obecné angličtiny, přes Business English až po kurzy pro učitele anglického jazyka. Jeden z nich jsem si vybrala já, konkrétně ten zaměřený na nové pohledy na metodologii. Kurz obsahoval většinu témat probíraných na pražské Karlově Univerzitě, zajímalo mě tedy i srovnání jednotlivých přístupů. Skvěle hodnotím především první týden, vedený maltskou vyučující Valerií. Poskytla nám mnoho zajímavých materiálů a vždy nám nechala prostor k diskuzi a ke sdílení zkušeností. Nejvíce mě zaujaly hodiny zaměřené na práci s videem či příběhy a písničkami v hodinách. V druhém týdnu s námi v kurzu pokračovala Britka Nicky, která se zaměřovala především na práci s interaktivní tabulí, tvorbu blogů či wiki.

Studijní pobyt na Maltě bych každému doporučila. Kurz byl dobře strukturovaný, předem jsem věděla, co mě čeká. Angličtinu jsem používala každý den a získala tak větší jistotu v komunikaci. Poznala jsem Maltu jak po stránce přírodních krás, tak po stránce historické a kulturní. A v neposlední řadě jsem si vytvořila nové kamarády a navázala komunikaci se studenty a učiteli různých národností.”

Nepochybujeme o tom, že účast paní učitelky na metodickém kurzu bude mít pozitivní vliv na kvalitu výuky a na straně žáků tak přispěje ke zlepšení komunikačních dovedností v cizím jazyce. O dalších aktivitách realizovaných v rámci projektu „Mluvme spolu” Vás i nadále budeme informovat.

Projekt Mluvme spolu” je financován z prostředků evropského vzdělávacího programu Erasmus+: KA1 - Školní vzdělávání.

Kalendář akcí

Čtvrtek 20.9.2018
Pátek 21.9.2018
Sobota 22.9.2018
Neděle 23.9.2018
Pondělí 24.9.2018

Projektový týden

08:00 - 13:00 (3. D)
Zkoumáme Prahu 1

Předškoláci z celé MŠ - divadlo v Dlouhé

09:00 - 12:00 (Mateřská škola)
Odchod z MŠ: 9h Návrat na oběd: 12h Společenské oblečení, batůžek není nutný
Úterý 25.9.2018

Projektový týden

08:00 - 13:00 (3. D)
Zkoumáme Prahu 1

Vyprávění o svaté Ludmile a Václavovi

08:00 - 12:35 (3. A)
  SCHWARZENBERSKÝ PALÁC  https://www.ngprague.cz/userfiles/filemanager/files/brozurang2013_schwpmail.pdf   Cena 70,- Kč
Středa 26.9.2018

Projektový týden

08:00 - 13:00 (3. D)
Zkoumáme Prahu 1
Všechny akce >