Přijímací řízení do přípravného ročníku pro školní rok 2018/2019

Podle zákona č.500/2004 Správního řádu § 64 proto ředitel školy přerušuje u všech přihlášených dětí správní řízení ve věci žádosti o odkladu povinné školní docházky a o přijetí do přípravné třídy, neboť v zákonné lhůtě 30 dní nemohl vydat rozhodnutí. Řízení je přerušeno na dobu nezbytně nutnou, tzn. do doby předání zpráv od všech přihlášených. Doklad je nutné doložit nejpozději do 30. května 2018, kdy ředitel školy vystaví rozhodnutí.

Žádost o přijetí do přípravného ročníku pro školní rok 2018/2019 podalo více zájemců, než je celková kapacita přípravných tříd. Jelikož ale všichni přihlášení nedoložili zprávy příslušného odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení s doporučením odkladu a vřazení do přípravného ročníku, není ředitel školy schopen rozhodnout o přijetí či nepřijetí dětí do přípravného ročníku.

 

Mgr. Jan Korda, ředitel školy

Kalendář akcí

Úterý 14.8.2018
Středa 15.8.2018
Čtvrtek 16.8.2018
Pátek 17.8.2018
Sobota 18.8.2018
Neděle 19.8.2018
Pondělí 20.8.2018
Všechny akce >