Informace o projektu "MLUVME SPOLU"

Vážení kolegové, rodiče a přátelé školy,

dovolujeme si Vám oznámit, že začátkem tohoto školního roku se v naší škole začal realizovat projekt “Mluvme spolu”, na který škola získala finanční prostředky z programu Erasmus+: KA1 - Školní vzdělávání. Projekt, který se uskuteční v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2018, reaguje na problém nízké úrovně komunikačních dovedností v cizích jazycích u žáků školy.

Abychom řešili tento problém, stanovili jsme si následující cíle:

rozšířit odborné dovednosti učitelů cizích jazyků,

rozvinout komunikační dovednosti žáků v cizích jazycích skrze zavádění inovativních metod do výuky.

V rámci tohoto projektu absolvují 3 učitelé cizích jazyků metodické kurzy v Itálii, Maltě a Španělsku, kde získají nové znalosti a dovednosti v inovativních metodách výuky cizích jazyků. Zapojení učitelé budou po svém návratu aplikovat získané znalosti a dovednosti v rámci své výuky a šířit své zkušenosti mezi ostatní pedagogické pracovníky školy.

Od zavedení inovativních metod do výuky cizích jazyků si slibujeme naplnit výše zmíněné cíle projektu. Učitelé si rovněž v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvýší kvalifikaci.

Jsme pevně přesvědčeni, že realizace tohoto projektu bude mít pozitivní dopad na celkové klima školy, zlepší atmosféru při výuce a bude žáky motivovat k aktivní účasti ve výuce.

Kalendář akcí

Čtvrtek 20.9.2018
Pátek 21.9.2018
Sobota 22.9.2018
Neděle 23.9.2018
Pondělí 24.9.2018

Projektový týden

08:00 - 13:00 (3. D)
Zkoumáme Prahu 1

Předškoláci z celé MŠ - divadlo v Dlouhé

09:00 - 12:00 (Mateřská škola)
Odchod z MŠ: 9h Návrat na oběd: 12h Společenské oblečení, batůžek není nutný
Úterý 25.9.2018

Projektový týden

08:00 - 13:00 (3. D)
Zkoumáme Prahu 1

Vyprávění o svaté Ludmile a Václavovi

08:00 - 12:35 (3. A)
  SCHWARZENBERSKÝ PALÁC  https://www.ngprague.cz/userfiles/filemanager/files/brozurang2013_schwpmail.pdf   Cena 70,- Kč
Středa 26.9.2018

Projektový týden

08:00 - 13:00 (3. D)
Zkoumáme Prahu 1
Všechny akce >