Informace o projektu "MLUVME SPOLU"

Vážení kolegové, rodiče a přátelé školy,

dovolujeme si Vám oznámit, že začátkem tohoto školního roku se v naší škole začal realizovat projekt “Mluvme spolu”, na který škola získala finanční prostředky z programu Erasmus+: KA1 - Školní vzdělávání. Projekt, který se uskuteční v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2018, reaguje na problém nízké úrovně komunikačních dovedností v cizích jazycích u žáků školy.

Abychom řešili tento problém, stanovili jsme si následující cíle:

rozšířit odborné dovednosti učitelů cizích jazyků,

rozvinout komunikační dovednosti žáků v cizích jazycích skrze zavádění inovativních metod do výuky.

V rámci tohoto projektu absolvují 3 učitelé cizích jazyků metodické kurzy v Itálii, Maltě a Španělsku, kde získají nové znalosti a dovednosti v inovativních metodách výuky cizích jazyků. Zapojení učitelé budou po svém návratu aplikovat získané znalosti a dovednosti v rámci své výuky a šířit své zkušenosti mezi ostatní pedagogické pracovníky školy.

Od zavedení inovativních metod do výuky cizích jazyků si slibujeme naplnit výše zmíněné cíle projektu. Učitelé si rovněž v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvýší kvalifikaci.

Jsme pevně přesvědčeni, že realizace tohoto projektu bude mít pozitivní dopad na celkové klima školy, zlepší atmosféru při výuce a bude žáky motivovat k aktivní účasti ve výuce.

Kalendář akcí

Pondělí 11.12.2017

Předvánoční setkání rodičů a dětí ve třídě Krtků.

15:30 - 17:00 (Krtci)
Společné zdobení stromečku, výtvarné tvoření, zpívání koled, cukroví a ovoce jsou vítány. Těšíme se na setkání.

Předvánoční setkání s rodiči

15:30 - 17:00 (Ježci, Mateřská škola)
Společně si ozdobíme vánoční stromeček, budeme společně tvořit.   Těšíme se na Vás

Předvánoční setkání rodičů a dětí ve třídě Myšek

16:00 - 00:00 (Myšky)
Společné zdobení stromečku, zpívání, povídání, výroba ozdob. Cukroví vítáme.)
Úterý 12.12.2017

Půjdem spolu do Betléma

08:30 - 10:00 (2. D, Web, Základní škola)
Výukový program v Národopisném muzeu, cena programu 80,- Kč.

Zemědělské muzeum - pohádka O Balince a dobrém štěněti

10:00 - 11:00 (Mateřská škola)
Pohádka je pro všechny děti.
Středa 13.12.2017

Fotografování dětí - dofocení

08:15 - 09:00 (Mateřská škola)
Dofocení proběhne v tělocvičně MŠ Pernerova. Rodiče, kteří mají zájem o dofocení svých dětí, doprovodí své ditě do tělocvičny a po focení předají do třídy paní učitelce.

Vánoční jarmark

14:30 - 17:00 (5. C)

Vánoční jarmark

14:30 - 16:30 (2. B)
Čtvrtek 14.12.2017

Plavání

07:30 - 10:30 (2. D, Web, Základní škola)
Pátek 15.12.2017

Planetárium - O Sluníčku, Měsíčku a hvězdičkách

08:00 - 11:40 (2. A)
http://www.planetarium.cz/?p=6222

Divadlo v MŠ

10:00 - 11:00 (Mateřská škola)
Představení bude v MŠ Pernerova pro všechny děti.
Sobota 16.12.2017
Neděle 17.12.2017
Všechny akce >