Dobrovolnický projekt YOUth for school club II. pokračuje

Vážení kolegové, rodiče a přátelé školy,

možná jste v minulých měsících zaznamenali, že naše škola realizuje mezinárodní projekt. Tento projekt je velkým přínosem pro školu a naše žáky. Dovolte mi proto, abych Vám připomněl jeho hlavní cíle a podělil se s Vámi o novinky.   

Je to již osm měsíců, kdy jsme díky podpoře z evropského programu Erasmus+ začali v naší škole realizovat mezinárodní dobrovolnický projekt YOUth for school club II, který navázal na náš předchozí projekt (https://youthforschoolclub.wordpress.com). Díky obdržené finanční částce hostíme ve škole Elianne, dobrovolnici z Holandska. Ta nám pomáhá realizovat volnočasové aktivity ve školním klubu, který je žákům k dispozici pro smysluplné trávení volného času.

Projekt je přínosem jak pro žáky, tak pro naši dobrovolnici. Žáci rozvíjejí komunikační dovednosti v cizím jazyce a dobrovolnice posiluje své vlastní klíčové kompetence. Aktivity školního klubu získávají mezinárodní rozměr a dochází tu k mezikulturnímu učení. Díky interakcím mezi dobrovolnicí a dětmi se stal školní klub neformální učebnou.

Elianne během posledních měsíců měla možnost načerpat nové zkušenosti a zážitky. O prázdninách se účastnila 2 workcampů v ČR. Na prvním z nich byla jako účastník v mezinárodní skupině dalších dobrovolníků z celého světa. Na ekofarmě pomáhala se zahradnickými pracemi a dalším provozem. Druhého workcampu se účastnila jako vedoucí. Ve stacionáři pro seniory vedla tým dobrovolníků, který pomáhal s organizací volnočasových aktivit. Podle jejích slov byla tato zkušenost velmi obohacující. Získala nový pohled na svět a přemýšlela nad vlastním žebříčkem hodnot. 

Po návratu z prázdnin Elianne ve školním klubu uspořádala řadu aktivit pro naše žáky. Proběhl workshop vaření nebo například workshop výroby dekoračních předmětů za pomocí barevné rýže. Momentálně Elianne pracuje na svém malém projektu, jehož výsledkem bude malba na zdi zachycující děti při aktivitách školního klubu. 

Protože do konce projektu zbývají ještě 4 měsíce, věříme, že i nadále budeme pokračovat v organizaci aktivit, které povedou k naplňování projektových cílů.

Pro bližší informace o projektu prosím navštivte webové stránky projektu nebo se za námi přijďte podívat do školního klubu.  

Projekt je podpořen grantem evropského programu Erasmus+: Evropská dobrovolná služba, bez kterého bychom tento projekt nemohli realizovat.

Zdraví Vás koordinátor projektu, Zdeněk Hendrych.

Kalendář akcí

Čtvrtek 20.9.2018
Pátek 21.9.2018
Sobota 22.9.2018
Neděle 23.9.2018
Pondělí 24.9.2018

Projektový týden

08:00 - 13:00 (3. D)
Zkoumáme Prahu 1

Předškoláci z celé MŠ - divadlo v Dlouhé

09:00 - 12:00 (Mateřská škola)
Odchod z MŠ: 9h Návrat na oběd: 12h Společenské oblečení, batůžek není nutný
Úterý 25.9.2018

Projektový týden

08:00 - 13:00 (3. D)
Zkoumáme Prahu 1

Vyprávění o svaté Ludmile a Václavovi

08:00 - 12:35 (3. A)
  SCHWARZENBERSKÝ PALÁC  https://www.ngprague.cz/userfiles/filemanager/files/brozurang2013_schwpmail.pdf   Cena 70,- Kč
Středa 26.9.2018

Projektový týden

08:00 - 13:00 (3. D)
Zkoumáme Prahu 1
Všechny akce >