Charakteristika mateřské školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ ŠKOLA
Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8-Karlín,186 00
Tel: 221 779 674
Pernerova 29, Praha 8 - Karlín, 186 00
Tel: 222 310 382
Mgr. Jan Korda, ředitel školy
Jana Černá, zástupkyně ředitele pro MŠ
Spoluautoři a realizátoři programu:učitelky MŠ Lyčkovo náměstí a Pernerova
Zřizovatel školy: Úřad MČ Praha 8, Zenklova 35,180 48 Praha 8 
 

Mateřská škola sídlí v secesní budově Základní školy na Lyčkově náměstí a od ledna 2016 také v budově bývalé ZŠ Pernerova. Mateřská škola je od l. července 2001 součástí příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6. Od září 2016 je celková kapacita MŠ v 6 třídách (2 třídy na Lyčkově náměstí a 4 třídy v Pernerově ulici) 159 dětí. Součástí MŠ je školní kuchyně s jídelnou, která vaří a dováží obědy i pro MŠ v Pernerově ulici. Mateřské školy mají vlastní zahrady po rekonstrukci, s projektem maximálního využití prostor zahrady. Jsou vybaveny herními prvky k  uspokojování pohybových  i  relaxačních  potřeb  dětí  předškolního  věku. Třídy jsou nadstandardně vybaveny hračkami, společenskými hrami, nábytkem uspůsobeným dětským potřebám. Některé třídy využívají i interaktivní tabule. V MŠ Pernerova využívají děti vlastní tělocvičnu.  

      Filosofie mateřské školky

      Pracujeme podle čtvrtletních tematických okruhových plánů podle RP předškolního vzdělávání. Nabízíme  standardní  a  rozšířenou nadstandardní péči v estetických oblastech. Škola  klade  velký  důraz  na  rozvíjení  estetického  cítění  dětí s rozšířenými  estetickými  výchovami. Naše mateřská škola nabízí i zájmové kroužky, ovšem v omezeném počtu, jelikož náš pedagogický personál je natolik zkušený a kvalifikovaný, aby během svých hodin obsáhl veškeré potřeby důležité pro přirozený rozvoj dětí v předškolním věku a bezproblémový vstup do základní školy.   

      Cílem je  rozvíjení  harmonické  osobnosti  dítěte  cestou  přirozené výchovy za přispění všech zaměstnanců školy. Výsledkem naší práce je šťastné a spokojené dítě. Vzhledem k péči, kterou věnujeme spolupráci s rodiči, je naší snahou i spokojenost rodičů.

      Nadstandardní akce mateřské školy

      Kroužky: keramika, sportovky, angličtina, pěvecký sbor (kroužky jsou realizovány dle požadavků rodičů a aktuálních nabídek externích firem v daném školním roce)

 • Solná jeskyně
 • Divadelní představení
 • Mikulášská nadílka
 • Rozsvícení vánočního stromu
 • Vánoční jarmark
 • Workshopy s rodiči
 • Koncerty
 • Celodenní výlety
 • Škola v přírodě
 • Zahradní slavnost
 • Karneval
 • Sportovní dny
 • Noc Nebojsů
 • Návštěva základní školy s předškoláky před zápisem
 • Dny „nanečisto“ pro předškoláky
 • Den dětí
 • Tematické vycházky apod.

Kalendář akcí

Neděle 24.9.2017
Pondělí 25.9.2017
Úterý 26.9.2017
Středa 27.9.2017
Čtvrtek 28.9.2017
Pátek 29.9.2017
Sobota 30.9.2017

Oslava 111 roku školy

11:10 - 18:00 (1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C, 2. D, 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 4. A, 4. B, 4. C, 5. A, 5. B, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, Mateřská škola, Rodiče, Web, Základní škola)
Všechny akce >